Jadro systému NC pre CNC obrábacie stroje

Jadro systému NC pre CNC obrábacie stroje, vrátane hardvéru (doska plošných spojov, CRT monitory, tlačidlo krabice, papierové pásky reader, atď) a zodpovedajúce softvéru pre vstup do digitálnej časti programu a uchovávanie informácií, údajov premieňa, interpolácia a vykonávanie rôznych ovládanie funkcií.