Opatrenia na zlepšenie dynamickej tuhosti strojových odliatkov

Opatrenia na zlepšenie dynamickej tuhosti odliatkov strojov;

Tuhosť Strojov je dôležitou vlastnosťou Strojov, ktorá priamo ovplyvňuje produktivitu a presnosť obrábania. Tuhosť strojov súvisí so zložením a štruktúrou odliatkov strojov, odlievaním odliatkov strojov, obrábacím procesom strojových odliatkov atď.

1. Zlepšite charakteristiku tlmenia strojov. Strojové odliatky Napríklad tlmiaci materiál sa naplní v strojových odliatkoch.

2, tlmiaci náter na postrek na strojné lôžko.

3, plne využíva tlmenie trenia kombinácie povrchu strojov.

4, odliatky strojov prijímajú nový materiál, zvyšuje odolnosť voči zemetraseniu.

Význam strojových odliatkov 1, Odliatky strojov priamo ovplyvňujú tuhosť strojov 2, Strojové odliatky a tepelné deformácie 3, Stroje odliatky náklady, Stroje odliatky hmotnosť zodpovedala celkovej hmotnosti strojov, to isté, Stroje odliatky náklady na celkovom náklady na strojové zariadenia tiež predstavoval veľký podiel, casting Odliatky strojov použiť čo najmenej materiálov, ako je to možné, Strojové odliatky dosiahnuť vysokú tuhosť.