Agentúry

Sekcia vnútornej časti dodávok energie, materiálu divízie, siete, napájania technológie, technológia power, zariadenia management, vzdelávania pracovníkov, všeobecné služby, personálne odbor, odbor financií a úradu administratívny úrad, pracovná a iných regulačných agentúr.